Kompresory

Hlavní menu

Kronospan, Jihlava

BLITZROTARY
1) Instalace VT kompresoru BLITZ typ GZHP2500, 35bar, 30kW, rv 2006 - 2ks